Projekty

Hemagel NEW

NÁZEV PROGRAMU
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

NÁZEV VÝZVY
Poradenství - Výzva II - Poradenské služby pro MSP

NÁZEV PROJEKTU CZ
Poradenské služby pro získání certifikace MDR - I.

Předmětem projektu:
předmětem programu je poskytnutí poradenských služeb při vytváření technické dokumentace nezbytné pro posouzení shody dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 MDR, příloha II a III, produktu HemaGel NEW.

Hemacut SPRAY

NÁZEV PROGRAMU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

NÁZEV VÝZVY

Poradenství - Výzva II - Poradenské služby pro MSP

NÁZEV PROJEKTU CZ

Poradenské služby pro získání certifikace MDR - II.

Předmětem projektu:

předmětem projektu je poskytnutí poradenských služeb při vytváření technické dokumentace nezbytné pro posouzení shody dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 MDR, příloha II a III, produktu HemaCut SPRAY.

Hemagel PROCTO

NÁZEV PROGRAMU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

NÁZEV VÝZVY

Poradenství - Výzva II - Poradenské služby pro MSP

NÁZEV PROJEKTU CZ

Poradenské služby pro získání certifikace MDR - III.

Předmětem projektu:

Předmětem projektu je poskytnutí poradenských služeb při vytváření technické dokumentace nezbytné pro posouzení shody dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 MDR, příloha II a III, produktu HemaGel PROCTO.