Financováno Evropskou unií

NextGenertionEU

Projekt

Digitální transformace ve společnosti VH Pharma a.s.

NÁZEV PROGRAMU
Národní plán obnovy

NÁZEV VÝZVY
Digitální podnik – Výzva I.

NÁZEV PROJEKTU CZ
Digitální transformace ve společnosti VH Pharma a.s.

Předmětem projektu:

Předmětem projektu je komplexní digitální transformace současného systému podnikového managementu žadatele zejména v oblasti výroby, kde současný papírový systém působí velké komplikace z hlediska práce s daty pro plnění legislativních požadavků a střednědobé fungování podniku, které je taktéž závislé na nutné digitalizaci. Součástí digitalizace výrobních procesů je i pořízení a implementace systému pro hromadné tištění etiket. Výstupem projektu bude digitální transformace společnosti.